Home

Evelina Envall Utveckling
Ljusdal, HälsinglandUTVECKLING, LEDARSKAP & PROJEKT

med en grund i organisations- och affärsutveckling

Med passion för utveckling och en levande bygd


Sekunderna går. Hela tiden förändras världen. Det kan vara till det bättre och till det sämre. Förändring kan vara jobbig och förändring kan vara mycket positivt.  Förändringar ka uppfattas olika beroende på grad av informationspridning, lyhördhet och ledarskap. Vi kan välja att följa med i utvecklingen och vi kan välja att agera och påverkavår framtid och omgivning. Det senare öppnar upp för en mängd nya möjligheter. Det handlar om mod att våga och kunskap om hur vi tar oss dit. 

Genom Evelina Envall Utveckling finns möjlighet att få hjälp med att sända in projektansökningar och projektledning.
Ta kontakt för vidare information. 

Evelina Envall, 070-2352374 evelina@eeutveckling.se 

Projektledning och projektansökningar

Har du och din organisation en projektidé som behöver tas vidare eller ett behov av få hjälp med att skriva och söka medel för att att bygga, anordna eller skapa något helt nytt? Med en femtonårig erfarenhetav att skriva, ansöka och leda projekt operativt och/eller administratvit finns möjlighet till hjälp att vidareutveckla grundidén eller stödja er organisation vid en ansökan.

Företaget


Evelina Envall Utveckling startades 2012 som enskild firma, under åren 2014-2016 drevs företaget som aktiebolag. År 2017 ombildade företaget tillbaka till enskild firma. 

Kontakt

Evelina Envall,

Letsbo Idabacken 12

827 95 Tallåsen

Enskild firma, F-skatt


070 - 235 23 74